Login
2016-17

新入会員入会式

新年度初日、新入会員の入会式が行われました。また、地区出行者へ委嘱状が贈呈されました。

ページの先頭へ